onsdag 8 juni 2011

Rektangel - inte tillräckligt som varumärke

Patent- och registreringsverket (PRV) har beslutat att en internationell varumärkesregistrering bestående av en vit rektangel innehållande en röd och en svart rektangel i olika storlekar inte kan fungera som ett varumärke i Sverige. Den internationella varumärkesregistreringen kunde därför inte anses äga giltighet i Sverige.

Skälet till att PRV ansåg att det internationella varumärket inte ansågs giltigt i Sverige berodde på att PRV ansåg att den geometriska figuren var alltför enkel för att den skulle kunna uppfattas som ett kännetecken för sökta varor och tjänster. Av den anledningen ansågs varumärket inte inneha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. PRV:s beslut överklagades dock till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR delade PRV:s bedömning att det internationella varumärket saknade erforderlig särskiljningsförmåga. PBR ansåg även att innehavaren till det internationella varumärket, The Gates Company, inte hade kunnat bevisa att varumärket genom användning förvärvat sådan erforderlig särskiljningsförmåga. Överklagandet kunde därför inte bifallas.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 09-244