tisdag 28 juni 2011

Varumärket Gotlands konsthall kunde inte registreras

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket Gotlands konsthall. Varumärket var ansökt för kulturverksamhet i klass 41.

PRV avslog varumärkesansökan eftersom varumärket saknade särskiljningsförmåga för de sökta tjänsterna. Myndigheten ansåg nämligen att eftersom Gotland är ett geografisk område och konsthall är den plats där tjänsterna tillhandahålls, var varumärket beskrivande.

PRV ansåg inte heller att varumärket förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Det berodde på att det inte var visat att Gotlands konsthall i omsättningskretsen uppfattades som ett kännetecken för de sökta tjänsterna.

Beslutet överklagades till Patentbesvärsrätten (PBR) som gjorde samma bedömning. Överklagandet avslogs därför.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 10-046