onsdag 4 maj 2011

Ingen varumärkesregistrering för Green Power

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en ansökan om registrering av varumärke Green Power. Varumärkesansökan var gjord för reservelsverk i klass 7 och värmepannor i klass 11.

PRV ansåg att märket Green Power saknade erforderlig särskiljningsförmåga. Inte heller ansåg myndigheten att sökanden hade visat att märket hade förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga genom bruk. Visserligen hade material givits in som visat att märket använts de senaste tio åren och i stor omfattning. Men omfattningen ansågs inte vara av sådan art att den bristande särskiljningsförmågan kunde anses vara avhjälpt.

Efter överklagan ansåg även Patentbesvärsrätten (PBR) att märket Green Power var beskrivande och saknade för varumärkesregistrering erforderlig särskiljningsförmåga. Inte heller ansåg domstolen att märket förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga genom användning.

Då Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslöt att inte meddela prövningstillstånd står PBR:s avgörande fast.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: HDF 7593-10