onsdag 27 april 2011

GP fick inte ändra sitt figurmärke

Göteborgs-Posten lämnade in en ändringsanmälan till Patent- och registreringsverket (PRV) av sitt varumärke och tillika figurmärke GP. Tidningen ville ändra sitt varumärke genom att ta bort understrykningen och skriva GP i ett annat teckensnitt.

Både PRV och Patentbesvärsrätten (PBR) avslog ändringen av varumärket eftersom den föreslagna ändringen ansågs vara för stor.

PBR konstaterade att skyddsomfånget av varumärket är begränsat eftersom varumärket i huvudsak endast består av ett fåtal bokstäver. Att ta bort understrykningen och skriva GP i ett annat teckensnitt skulle innebära en betydlig visuell skillnad jämfört med hur varumärket är registrerat.

PBR ansåg därmed att ändringen skulle innebära att varumärkets helhetsintryck ändrades för mycket. Skyddsomfånget skulle därför påverkas i alltför stor utsträckning.

Källa: Blendow Lexnova
Rätfallsnummer: PBR 10-183