måndag 8 juni 2009

Kundnöjdheten är störst bland jurister!

Årets mätning av kundnöjdheten av företagstjänster från Svenskt Kvalitetsindex visar att affärsjuristernas kunder är mest nöjda. It konsulterna däremot får låga betyg.

Denna mätning bygger på telefonintervjuer med runt 4000 enskilda företag som representerar den svenska efterfrågan på dessa tjänster.

Källa: SvD Näringsliv måndag 8 juni 2009