tisdag 23 juni 2009

Varumärket som skyddsobjekt

Marianne Levin är professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialiserad på immaterialrätt och föreståndare för Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM).

Så här skriver hon bland annat om varför varumärken är skyddsvärda;

-Varumärket utgör förbindelselänken mellan ett företag och dess kundkrets. Det är denna länk som skyddas.

-Varumärket blir först till något i en bestämd miljö (i sin kommersiella miljö). Där kan det ha ett kommersiellt värde som vida överstiger ett bra patents.

-Ett varumärke är också en typisk ursprungsangivelse eftersom kunder observerar att varor härrör från ett viss företag.
Varumärket innehar därför också en indivudaliseringsfunktion även om företaget inte är känt.

-Ett varumärke har också en garantifunktion eftersom alla vet att pålitliga företag gör sitt yttersta för att hålla kvaliteten hos sina märkta varor.

Källa: "Immaterialrätt", Marianne Levin, 9:e upplagan, Nordstedts Juridik 2007.