onsdag 24 juni 2009

Driftig.nu om varumärken

Image-, design- och varumärkesfrågor har fått större plats bland företag, som eftersträvar att fylla sina produkter och tjänster med ökat värde och mening. Försöken att etablera djupare och mer värdegrundade relationer till kunderna blir större.
Så hur hittar du som ledare värden som kan utveckla och bibehålla lojaliteten mellan kund och ditt företag?

Läs hela artikeln; http://www.driftig.nu/Karriar/Image-design-och-varumarkesfragor-har-fatt-storre-plats-bland-foretag