lördag 13 juni 2009

Registrera varumärken!

När du har bestämt dig för ett varumärke bör du registrera det så fort som möjligt. Bland annat för att förhindra att någon annan hinner före och registrerar ett varumärke som sedan kan utgöra hinder för användningen av ditt varumärke. Det är också ett effektivt sätt att förhindra andra från att använda ditt varumärke för samma eller liknande produkter och därmed snylta på upparbetad goodwill och renommé.
Det går att erhålla fyra olika typer av varumärkesskydd genom registrering. De fyra olika skydden ger varumärket olika stort skyddsomfång.
Dessa fyra är;
  • nationellt varumärksskydd i Sverige
  • gemenskapsrättsligt varumärkesskydd för EU:s 27 medlemsstater
  • internationell varumärkesskydd begränsat till de valda kontrakterande medlemsstaterna
  • varumärkesskydd i utlandet
Nationellt varumärkesskydd är begränsat till territoriet Sverige. Det betyder att du får skydd i hela landet för de varor och tjänster som du har angivit. Söker du däremot ett gemenskapsvarumärke får du skydd i EU:s samtliga 27 medlemsstater. Du kan då inte välja vilka länder du skall söka varumärkesskydd för utan här gäller principen alla länder eller inget. Däremot kan man vid en internationell varumärkesansökan välja bland de stater som är anslutna till det internationella systemet för varumärkesskydd. Slutligen kan du söka skydd i enskilda utländska länder såsom USA.
Hur du väljer att söka varumärkesskydd beror helt på vilka marknader du är verksam i idag och vilka expansionsplaner du har i framtiden. Ingen registrering utesluter den andra utan det står dig fritt att registrera ditt varumärke vart du vill. Det som är avgörande är vilka territorier du vill vara skyddad i.