tisdag 30 juni 2009

Lilla licensskolan - Del 1 Vad är en licens?

En licens utgör ett tillstånd att handha en skyddad rättighet som annars skulle utgöra intrång av någon annans immaterialrätt. Personen som licensierar ut sin rätt kallas licensgivare (licensor på engelska) och personen som erhåller licensen kallas licenstagare (licensee). Det kan naturligtvis finnas fler än en licensgivare och licenstagare.

Ett vanligt exempel på en IP licens (Immaterialrätt) är när du köper en kopia på en mjukvara för att använda den i din verksamhet.

Villkoren för en IP licens kan variera. Licenstagaren och licensgivaren kommer ofta överens om vilka regler som skall gälla genom förhandling. Resultatet av dessa förhandlingar beror på de förhandlande parternas styrka.

Den som äger en unik immaterialrätt har större möjlighet att erhålla mer gynnsamma villkor än om licenstagaren har fler attraktiva alternativ.

Immaterialrätt kan licensieras ut eller licensieras in. Till exempel kan du licensiera ut till ett annat företag eller organisation och i gengäld erhålla ekonomisk kompensation.

Du licensierar in när du har ett behov av att använda ett annat företags IP för att kunna utveckla ditt egna företag och/eller produkter.

Det är också viktigt att bära i minnet att du vid en förhandling accepterar att din rättighet kanske inte är fullt så attraktivt för en potentiell licenstagare som du skulle önska.

Källa: UK Intellectual Property Office, "How Licensing Intellectual Property Can Help Your Business".

http://www.varumarkesombudet.se/