torsdag 28 maj 2009

Röster från branschen varför det är viktigt att registrera sitt varumärke;

Så här anser Johan Winther, Chef för patent på PRV, varför det är så viktigt att söka patent eller skydda sitt varumärke och design;

"Utan dess skydd för dina idéer riskerar du hela ditt företags existens eftersom det öppnar upp banan för andra företag att plagiera det du gör".

---

Så här anser Heléne Strandin, Joakim Lydén och Lars Estreen på en av Sveriges ledande patentbyråer, varför man ska lägga ner en massa pengar på att skydda sina immateriella rättigheter;

"Det är en ren investering. Företaget kan tjäna mycket pengar på att ha ett bra skydd för sina idéer, varumärken och design. Frågan är därför av strategisk vikt och hör hemma i företagets ledning".

---

Så här anser Peter Skoglund, expert på immaterialrättsliga frågor, hur han skyddar sin produkt från att kopieras;

"Med framgång kommer också företag som försöker plagiera. Det gäller att vara på sin vakt gentemot sina konkurrenter samt att vara enormt snabb och beslutsam när du driver processer".

---

Så här anser Jan Treffner, specialiserad på värderingar av varumärken, hur man utnyttjar sitt varumärke på bästa sätt;

"Genom att göra en ordentlig värdering av varumärket för att se om du verkligen förvaltar det värde bolaget äger på ett optimalt sätt. Det handlar om att titta på det extra kassaflöde som ett varumärke faktiskt genererar".


Källa: MediaPlanet Nr. 6/Maj 2009