onsdag 20 maj 2009

Nytt rättsfall från EG-domstolen: C-320/07

EG-domstolen ansåg i detta fall att det tidigare registrerade ordvarumärket NASDAQ registrerat för bland annat finansiella tjänster i klass 9 utgjorde hinder för registrering av CTM ansökan som visar figurmärket nasdaq för bland hjälmar för utövande av olika sporter och tidtagarur i samma klass. Domstolen ansåg att det tidigare registrerade varumärkets goda ryckte och renommé sträckte sig förbi den relevanta krets specialiserad på finansiell information och att ansökan drog otillbörligen fördel av det tidigare varumärkets goda rykte.