torsdag 7 maj 2009

VINNOVA:s satsningar för små och medelstora företag


I maj arrangerar VINNOVA inspirationsdagar för små och medelstora företag som vill utvecklas och växa.
VINNOVA är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i Sverige.
Du kan besöka Lund den 11 maj, Piteå den 13 maj och slutligen Stockholm den 26 maj.
Det kommer bland annat att erbjudas miniseminarier, enskilda diskussioner och rådgivning allt för att företagen skall upptäcka nya möjligheterna med forskning och utveckling.
Medverkande är bland annat VINNOVA, PRV och Exportrådet.
Diskussion kommer även föras om varför företag skall intressera sig för varumärken!