onsdag 20 maj 2009

Statistik för antal CTM - april 2009

Mottagna CTM-ansökningar

9 246

Publicerade CTM-ansökningar

2 521

Registrerade CTM

4 719

Förnyade CTM

1 690