onsdag 20 maj 2009

OHIM omorganiserar!

Flera stora förändringar kommer ske senare under det kommande året för OHIM. Bland annat kommer en enda avdelning skapas för att handlägga alla varumärkesansökningar från det att ansökan lämnas in till att varumärket registreras. Ny ansvarig är Juan Ramón Rubio Muñoz.

Omorgansiationen görs i syfte att förbättra och förhöja kvalitén på utfört arbetet eftersom vissa ansökningar handläggs snabbt medan det kan tar längre tid för andra.

Att alla ansökningar skall behandlas lika är mycket viktigt och målsättningen är att skillnaden mellan ansökningstiderna skall jämnas ut och vara samma för alla.