torsdag 21 maj 2009

Jävsfrågan kommer att utredas.

Nu är det klart att domaren Thomas Norströms eventuella jäv i The Pirate Bay-målet skall prövas. Jävsfrågan kommer att prövas av hovrättslagmannen Anders Eka och hovrättsråden Christina Jacobsson och Ulrika Beergrehn och kommer att hanteras med förtur.