torsdag 5 februari 2015

Caterpiller förlorade invändningen och varumärket COPYCAT består

Caterpiller Inc. invände mot registrering av varumärket COPYCAT i Sverige och yrkade på att varumärket bland annat var för likt deras EU-varumärke CAT.

Patent- och registreringsverket (PRV) ansåg att helhetsintrycket skiljde sig åt så att varumärket CAT inte var förväxlingsbart med COPYCAT och avslog invändningen.

Caterpiller Inc. överklagade till Patentbesvärsrätten (PBR) som delade PRV:s bedömning. PBR ansåg att trots att hela det tidigare registrerade EU-varumärket CAT ingick i det yngre varumärket förelåg det väsentliga skillnader mellan dem. Bland annat ansåg PBR att den begreppsmässiga innebörden av varumärket COPYCAT, som syftar på härmapa, härmare eller efterapare var tillräcklig för att skilja det år från det äldre varumärket CAT som syftar på katt. PBR ansåg alltså att det inte förelåg någon förväxlingsrisk och överklagandet avslogs.

Vill du ha hjälp med ditt varumärke?Vi hjälper dig att registrera varumärke. Kontakta oss här.

Rättsfallnsr: PBR 13-043
Källa: Blendow Lexnova