måndag 7 februari 2011

Synsam vann mot Specsavers

Det svenska bolaget Synsam lämnade in en svensk varumärkesansökan för märket Easyview för bland annat glasögon i klass 9 och optikertjänst i klass 44.

Det holländska bolaget Specsavers invände mot ansökan baserat på sitt gemenskapsvarumärke Easyvision vilket var registrerat för samma klasser. Specsavers anförde också att varumärkesregistreringen hade förvärvat ett starkare skydd genom användning.

Varken Patent- och registreringsverket eller Patentbesvärsrätten ansåg att Specsavers hade rätt. Båda myndigheten och domstolen ansåg att märkena skiljde sig åt både fonetiskt och visuellt. Förväxlingsrisk förelåg därför inte.

Rättsfallsnr. PBR 09-191

Källa: Blendow Lexnova