tisdag 28 februari 2012

Företag fick sitt mönsterskydd för en sportflaska upphävt

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en invändning om upphävande av ett mönsterskydd för en sportflaska. Företaget Emballator Mellerud Plast AB stod bakom invändningen av mönsterregistreringen och ansåg att det var för likt deras tidigare registrerade mönster.

PRV ansåg i sin bedömning att det mot bakgrund av det stora variationsutrymme som funnits vid utformningen av sportflaskan att mönstret inte frånskilde sig åt så att helhetsintrycket för en kunnig användare skiljde sig väsentligen åt. Mönsterregistreringen ansågs därmed inte särpräglat och upphävdes.  

Innehavaren till mönstret, Keback AB, överklagande PRV.s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR inledde sitt domskäl med att framföra att det variationsutrymme som finns vid framtagandet av mönster skall beaktas för att avgöra frågan om särprägel. Variationsutrymmet kan vara begränsat beroende på mönstertätheten i en viss bransch eller om produkten i sig inte tillåter så många variationer.

Efter en sammantagen bedömning fann PBR att de formelement som var avgörande för mönsternas helhetsintryck var i huvudsak utformad på samma sätt. Av den anledningen var kravet på särprägel inte uppfyllt och mönsterregistreringen upphävdes.

Rättfallsnr: PBR Mål  nr. 11-039
Källa: BlendowLexnova