tisdag 6 mars 2012

ICA vann inte invändning mot det internationella varumärket IKARIMI

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en invändning mot att det internationella varumärket IKARIMI skulle varumärkesregistreras i Sverige. Ica-bolagen Ica AB och Ica Norge AS ansåg nämligen att varumärket IKARIMI var förväxlingsbart med deras varumärke ICA.

PRV ansåg inte att märkena var tillräckligt lika för att risk för förväxling skulle föreligga och avslog därför invändningen.

Ica-bolagen överklagade då till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR ansåg i likhet med PRV att varumärkena inte var förväxlingsbara. Den internationella varumärkesregistreringen IKARIMI registrerades därför i Sverige.

Vill du vet mer om internationellt varumärkesskydd eller om att invända mot en varumärkesansökan? Kontakt oss här.

Rättfallsnr: PBR Mål nr. 10-257
Källa: BlendowLexnova