fredag 23 mars 2012

Varumärket PROFFSHJÄLPEN gick inte att registrera för vissa tjänster

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en ansökan om varumärkesregistrering av varumärket PROFFSHJÄLPEN för bland annat rådgivning för underhåll, renovering och sanering av fastigheter, samt reparation och uppförande av byggnationer.

Efter sedvanlig handläggning publicerades varumärket och den tre månader långa invändningsperioden började löpa. Under denna tid inkom en invändning mot varumärkesansökan.

Invändaren ansåg bland annat att varumärket PROFFSHJÄLPEN inte borde varumärkesregistreras eftersom märket var beskrivande för de sökta varorna och tjänsterna. Invändaren ansåg därför att märket saknade särskiljningsförmåga.

Vid sin bedömning av invändningen ansåg PRV att varumärket var beskrivande för de sökta tjänsterna "rådgivning för underhåll, renovering och sanering av fastigheter, samt reparation och uppförande av byggnationer". Anledningen var att orddelen "PROFFS" och "HJÄLP" var en sammansättning av två orddelar som tillsammans angav tjänsternas beskaffenhet.

Innehavaren överklagade PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR) som också ansåg att varumärket var beskrivande för de nämnda tjänsterna. Däremot ansåg PBR att varumärket PROFFSHJÄLPEN inte var beskrivande för målarfärger och härdare av målarfärger samt vissa tapeter. PBR beslutade därmed att varumärkesregistreringen skulle bestå avseende dessa varor.


Vill du ha hjälp med att ansöka om varumärkesskydd så att du slipper onödiga invändningar? Tar du hjälp av oss ser vi till att dina kostnader att ansöka om varumärkesskydd blir välinvesterade.

Kontakt oss här.
 
Rättfallsnr: PBR Mål nr. 11-014
Källa: BlendowLexnova