torsdag 29 mars 2012

Steve Jobs varumärken och patent ställs ut

Under World Intellectual Property Day (den 26 april 2012) som hålls på WIPO:s (World Intellectual Proerty Organization) huvudkontor i Geneve kommer Steve Jobs alla immateriella rättigheter att ställas ut.

Utställningen påbörjas den 30 mars och avslutas den 26 april 2012.

Under utställningen kommer man kunna beskåda de närmare 300 patent som bär Steve Jobs namn samt många utav de varumärken Apple innehar.

Utställningen organiseras av WIPO och USPTO (det amerikanska patentverket) tillsammans.

WIPO är ett FN-organ som är ansvarig för internationella varumärken. Det är genom WIPO man ansöker om internationellt varumärkesskydd vilket brukar benämnas det s.k. Madridsystemet.

Är du intresserad av att utöka ditt varumärkesskydd till andra länder är det ett kostnadseffektivt sätt att söka varumärkesskydd internationellt via Madridsystemet istället för att söka i varje land för sig.


Kontakta oss så berättar vi mer.

Källa: WIPO Pressrelease, PR/2012/706, 29 mars 2012

PR/2012/706