måndag 2 april 2012

Varumärket FOPPATOFFELN registrerades trots registreringsmyndighetens (PRV) beslut att varumärket var beskrivande

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket FOPPATOFFELN för bland annat ortopediska skor i klass 10.

PRV ansåg att varumärket
FOPPATOFFELN saknade särskiljningsförmåga och kunde inte varumärkesregistreras. Anledningen till att PRV ansåg att varumärket saknade särskiljningsförmåga var att namnet FOPPATOFFELN ansågs vara ett etablerat begrepp för skon och därmed av beskrivande karaktär.

Så här skriver PRV i sitt avslagsbeslut;

"En sökning på Internet med sökmotorn Google (www.google.com, åtkomst 2011-02-22) och en sökning på den svenska upplagan av Wikipedia (2011-02-22) ger vid handen att ordet FOPPATOFFELN är ett etablerat begrepp för en skomodell. Eftersom ansökan avser ortopediska fotbeklädnader samt ortopediska varor relaterade till fotbeklädnader anger märket de söka varornas art. Att varorna är av ortopediska föranleder ingen annan bedömning."

PRV:s beslut överklagades till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR ansåg vid sin bedömning att den utredning som PRV hänvisat till (sökning på Google och Wikipedia) inte kunde läggas till grund för att
ordet FOPPATOFFEL var ett etablerat begrepp för en viss typ av sko.

PBR ansåg därmed att det inte fanns något hinder för att registrera
FOPPATOFFEL som ett svenskt varumärke.

Rättfallsnr. PBR Mål nr.
11-059
Källa: Patentbesvärsrätten