tisdag 24 april 2012

UEFA:s kamp för sitt varumärke

I WIPO  Magazine (den internationella varumärkesmyndighetens månatliga nyhetsbrev) kan man läsa en intressant artikel om UEFA:s kamp för att upprätthålla sitt varumärkesskydd.

Artikelförfattaren beskriver tre problemområden som UEFA måste bekämpa i relation till sina rättigheter;
  1. intrång i immateriella rättigheter
  2. försäljning av falska biljetter, och  
  3. s.k. gerillamarknadsföring.
Intrånget i UEFA:s immateriella rättigheter omfattar bland annat otillåten registrering av varumärken eller domännamn som är identiska med eller liknar UEFA:s varumärken eller otillåten användning av varumärken i reklam eller på produkter. 

Utöver varumärkesintrång kan intrånget även bestå i brott mot upphovsrättenobehörig återsändning av matcher sker samt även intrång i mönsterskydd. 

Ett annat problem UEFA uppmärksammat är försäljning av falska biljetter som innebär olovlig återförsäljning av inträden.

Brott i samband med
s.k. gerillamarknadsföring aktualiseras när någon försöker skapa en olovlig association mellan sig och ett UEFA event, även om det i sig inte innebär något olovligt intrång immateriella rättigheter. Tolkningen av vilken gerillamarknadsföring som är olovlig varierar beroende på jurisdiktion.  

För att motarbete de nämnda problemen har UEFA valt att bland annat erhålla garantier för skydd av sina  immateriella rättigheter från de länder som tar emot UEFA-turneringar. UEFA kontrollerar även att användningen av tredje part faller inom de uppsatta ramarna och övervakar registreringar av liknande varumärken eller domännamn samt att användningen av registrerade varumärken eller domännamn sker korrekt i press eller på Internet. Dessutom har UEFA genomfört en kommunikationsstrategi som har för avsikt att främjar en bred förståelse för varför det är viktigt att skydda de immateriella rättigheter knutna till ett evenemang som UEFA EURO 2012 och de negativa konsekvenserna av intrång av dessa rättigheter som kan medfölja.

Vill du veta mer om varför det är viktigt med varumärken och varumärkesskydd? Är du intresserad av att registrera varumärke eller göra en förundersökning före registrering? Kontakta oss så att vi kan berätta vilka varumärkestjänster vi kan erbjuda dig. 

För att läsa hela artikeln, klicka här.
 
Källa: WIPO Magazine, April 2012