onsdag 1 februari 2012

Ändrade priser för att ansöka om internationellt varumärkesskydd i Sverige

Från och med den 21 februari 2012 kostar det 258 CHF (ca 1 981 SEK) att ansöka om svenskt varumärkesskydd i en klass i en internationell varumärkesansökan.

Kostnaden att ansöka om svenskt varumärkesskydd för varje extra klass i en internationell varumärkesansökan kommer att kosta 122 CHF (ca 937 SEK).

Observera att dessa priser gäller när du väljer (designerar) Sverige i en internationellt varumärkesansökan, d.v.s. när du söker internationellt varumärkesskydd och inte när du ansöker om nationellt varumärkesskydd i Sverige.

Källa: Information Notice No. 2/2012,  WIPO (World Intellectual Porperty Organization)