måndag 30 januari 2012

En miljon europeiska varumärkesansökningar (s.k. CTM)

I nyhetsbrev från den europeiska varumärkesmyndigheten OHIM i Alicante, Spanien, kan vi läsa att antalet europeiska varumärkesansökningar under 2011 ökade med 8 % jämfört med året innan.

Under 2011 inlämnades totalt 106 000 europeiska ansökningar (s.k. CTM - Community Trademark Applications) och det var också under 2011 som miljongränsen för antalet europeiska varumärkesansökningar nåddes.

Mycket imponerande tycker vi på Varumärkesombudet som anser att EU-varumärket är ett mycket fördelaktigt sätt att varumärkesskydda sitt varumärke - både prismässigt och skyddsmässigt.

Att söka varumärkesskydd i EU:s 27 medlemsstater på samma gång till en mycket låg kostnad jämfört med att söka varumärkesskydd i varje land separat är mycket fördelaktigt. Vi rekommenderar därför alla företagare som använder sitt varumärke i ett eller flera länder inom EU att registrera sitt varumärke som ett EU-varumärke.

Vill du veta mer om EU-varumärken klicka här.

Källa: Alicante News, OHIM 2011 - The Year in View, December 2011.