tisdag 24 januari 2012

Employer branding - hur viktigt som helst

Employer Brandning handlar om hur företag och organisationer gör sig till attraktiva arbetsgivare genom starka varumärken.

Att som arbetsgivare ha ett starkt varumärke är en viktig framgångsfaktor för att kunna säkra nuvarande och framtida kompetensförsörjningar.

Ett sätt att bygga starka varumärken är att ha uppsatta mål och visioner för verksamheten och kommunicera dem på rätt sätt. Detta kan belysas med ett exempel;

För den yngre generationen är "balans i livet" en viktig parameter vid val av arbetsgivare. Detta är nämligen ett återkommande tema när unga människor uttrycker sina karriärmål. Det kan bland annat innebära att kunna arbeta hemifrån, vara föräldraledig eller ta ut en längre sammanhängde ledighet.

För att företag och organisationer skall kunna attrahera den här målgruppen måste de alltså kommunicera att dessa möjligheter erbjuds. Dessutom måste informationen kommuniceras på rätt sätt så att de relevanta mottagarna nås av informationen.

Var därför tydliga med vad ert företag står för och kommunicera det väl. Då får företaget också rätt arbetstagare. En win-win situation helt enkelt!

Källa: Domkretsen nr 4 dec 2011, Anna Dyhre är jurist och skriver om employer branding för Sveriges domstolar.