torsdag 7 juni 2012

Filippinerna med i den internationella överenskommelsen om varumärkesskydd (Madridsystemet)

Filippinerna har har gått med i Madridsystemet för internationellt varumärkesskydd.

Det innebär att du från och med den 25 juli 2012 kan välja Filippinerna i din ansökan om internationellt varumärkesskydd istället för att göra en nationell ansökan i landet.

En fördel är att du slipper betala ombudsarvoden i Filippinerna.

Vill du ha mer information eller hjälp med att ansöka om internationellt varumärkesskydd? Kontakta oss så hjälper vi gärna till!

Käll: Information Notice No. 9/2012, WIPO