måndag 27 april 2009

Endagskonferens om Immaterialrätt för små och medelstora företag! Konferens i Bryssel 27 april 2009

Konferensen om immaterialrätt för små och medelstora företag hölls i Bryssel den 27 april 2009.

Under denna dag behandlades företagens immaterialrätt som en absolut konkurrensfördel och rapporten "Strengthening the IPR enforcement of EU industry and SMEs" diskuterades.

Små och medelstora företags konkurrens, kreativitet och innovativa förmåga är särskilt hotad av förfalskning och kopiering av sina rättigheter. Det råder nämligen stor osäkerhet bland dessa företag hur man skyddar sig mot intrång.

Oftast saknar små och medelstora företag både resurser och kunskap hur man skall agera när man får kännedom om falska produkter och många gånger är företagens uppfattning att det är omöjligt att komma åt.

Det rådande ekonomiska läget gör det än mer angeläget att råda bot på detta förhållande. Konsumenters förtroende, skatteintäkter, sysselsättning samt även företagens hela existens står på spel när produkter förfalskas och kopieras.

Rapporten "Strengthening the IPR enforcement of EU industry and SMEs" innehåller rekommendationer för medlemsländerna hur man stödjer små och medelstora företag i att förbättra sitt skyddet för sina immateriella rättigheter och beskriver åtgärder att vidta.