torsdag 5 juni 2014

Att ansöka om klassrubriker i USA täcker inte alla varor och tjänster ingående i klassen


Den 31 januari 2014 kom ett beslut (In re Fiat Group Marketing & Corporate Communications S. p. A., Serial No. 79/099,154 (TTAB) som påverkar hur en varumärkesansökan i USA skall utformas.

Det är i och för sig vanligt att USPTO kräver en mer preciserad varu- och tjänsteförteckning när en ansökan om nationellt varumärkesskydd i USA är baserat på en internationell ansökan via Madridsystemet eller en nationell ansökan där klassrubriken är angiven. Men i och med det nya rättsfallet kommer än högre krav ställas på hur varu- och tjänsteförteckningen utformas. 

Det är därför rekommenderat att tänka på hur förteckningen utformas redan vid det första ansökningstillfället som sedan skall ligga till grund för en ansökan i USA. 

Vill du veta mer om att ansöka om varumärkesskydd i USA? Kontakta oss. Vi hjälper dig att registrera varumärke.

Källa: Hynak & Associates, P.C.