tisdag 20 maj 2014

Domstol konstaterar förväxling mellan ”DELTA original Behandlingsbänkar” och "DELTA" = varumärkesintrång

Ett finländskt bolag Rainer Rajala Oy ("Rainer Rajala") är innehavare till ett gemenskapsvarumärke (europeiskt varumärkesskydd), figurmärket DELTA, registrerat för massage- och behandlingsbänkar.

En enskild näringsidkare med företagsnamnet SELUS använde i sin verksamhet orden ”DELTA original Behandlingsbänkar” för liknande produkter.

Rainer Rajala ansåg att SELUS:s användning av märket utgjorde varumärkesintrång och stämde i tingsrätt.

Tingsrätten konstatera inledningsvis i sitt domskäl att Rainer Rajala, på grund av sitt gemenskapsvarumärke, kan förhindra annan som inte har bolagets tillstånd att använda ett liknande varukännetecken för varor av samma eller liknande slag, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten.

Frågan domstolen ställde sig var om SELUS:s användning av märket var förväxlingsbart med det registrerade varumärket så att varumärkesintrång förelåg. Domstolen började med att bedöma varuslagslikhet och därefter märkeslikhet.


När det gällde varuslagslikhet ansåg domstolen att varorna som använts och de varor som gemenskapsvarumärket var registrerat för var nästintill identiska.

När det gällde märkeslikhet ansåg domstolen att förväxling förelåg eftersom ordet DELTA bland annat ansågs utgöra den helt dominerande beståndsdelen i märket ”DELTA original Behandlingsbänkar”. Då förväxling med gemenskapsvarumärket DELA konstaterats innebar det därmed att SELUS begått varumärkesintrång.

Behöver du hjälp med varumärkesskydd? Kontakta oss så hjälper vi dig med att registrera varumärke.

Rättfallsnr: Stockholms Tingsrätt Mål Nr T 3801-12 (2013-07-01).
Källa: Blendow Lexnova