måndag 12 maj 2014

Dom som gör det möjligt att tvinga internetleverantörer (ISP) att blockera åtkomst till webbplatser som gör intrång i upphovsrätten

EU-domstolen har i mål C‑314/12 fastslagit att de inte utgör hinder för en domstol att förbjuda en internetleverantör (ISP) att ge kunderna tillgång till en webbplats som gör alster tillgängliga online utan rättsinnehavarnas tillåtelse.

Detta efter att två filmproduktionsbolagen Constantin Film och Wega konstaterade att en webbplats utan deras samtycke erbjöd tjänster avseende nedladdning eller ”streaming” avseende vissa filmer som de hade producerat. Bolagen väckte talan i Österrike och yrkade att ett interimistiskt föreläggande mot internetleverantören UPC Telekabel skulle utfärdas, genom vilket UPC Telekabel skulle förbjudas att tillhandahålla sina kunder tillgång till webbplatsen i fråga, i den mån denna webbplats gör filmproduktionsbolagens filmer, för vilka filmproduktionsbolagen innehar en närstående rättighet, tillgängliga för allmänheten utan deras godkännande.

Domen gör det alltså möjligt att tvinga internetleverantörer att blockera åtkomst till webbplatser som gör intrång i upphovsrätten.

Behöver du hjälp med att registrera varumärke? Vi hjälper dig. Kontakta oss här.