onsdag 7 maj 2014

Spanska experter förespråkar varumärken skrivna med versaler

I en nyligen publicerad artikel av The Telegraph uttrycks att varumärken står ut bättre när det är angivna i versaler.

Forskare vid Valencias universitet upptäckte att varumärken som enbart använder versaler rankas högre när det gäller igenkänning än de som skrivs ut med gemener och vice versa. 

Även de som inleder med en versal hade högre igenkänningsfaktor än de som enbart använder gemener.

Enligt psykologer är igenkänningen sämre när varumärket inte är utskrivet i sitt standardformat. Som exempel jämförde man IKEA, som istället skrevs ut i gemener, och ADIDAS, som i motsats till sin normala presentation skrevs ut i versaler. Forskarna menade då på att detta skulle kunna ha betydelse för ett varumärkes framgång. Dock framhölls också i artikeln att detta stod i konflikt med tidigare forskning som visat att användandet av versaler inte alls har någon betydelse när det gäller förmågan att känna igen ord.

Hur tänkte du för ditt varumärke? Vad säger din erfarenhet i ämnet? 

Kanske är det så många fler faktorer som spelar in såsom t.ex. val av namn, logotypens utformning och naturligtvis exponering av varumärket. 

Det är mycket som ska till för effektiv branding, eller, varumärkesprofilering så oavsett, se till att det blir bra från början och att du skyddar ditt varumärke – oavsett storlek, färg och form på bokstäverna!

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Kontakta oss