onsdag 30 april 2014

Göteborgs Stad fick avslag på ansökan om registrering av ’SHOPPING’ som varumärke


En förutsättning för att kunna registrera och därmed skydda ditt varumärke är att det har så kallad särskiljningsförmåga, dvs att det ska gå att särskilja från andra liknande varor och tjänster. 

Ett registrerat varumärke får inte vara beskrivande för en vara eller tjänst vilket betyder att man inte kan få ensamrätt om ett varumärkesnamn som andra behöver använda för att beskriva sin verksamhet. Som Patent- och Registreringsverket uttrycker det, ’Alla som säljer kaffe måste ha rätt att använda ord som mörkrostat och bryggmalet i sin marknadsföring’.

Det är med detta som grund som Göteborgs Stad fick avslag på sin ansökan om att registrera SHOPPING som varumärke för rådgivning för konsumenter. Däremot bifölls ansökan i den del den avsåg registrering av märket för undervisning/utbildning.

Göteborgs Stad överklagade och vidhöll yrkandet om registrering även avseende rådgivning för konsumenter.

Patentbesvärsrätten (PBR) anför nu att svenska betydelsen av ordet shopping är bland annat ”att shoppa”, det vill säga att ”gå och titta i affärer och göra diverse inköp”. Ordet förekommer även i engelska språket och kan enligt PBR översättas till bland annat ”inköp” och ”att handla”. Det sökta varumärket får därmed anses ange en av de aktuella tjänsternas inriktning, nämligen rådgivning för konsumenter om shopping. PBR delar därför PRV:s uppfattning att SHOPPING är beskrivande och därmed saknar särskiljningsförmåga för rådgivning för konsumenter varpå överklagandet avslås.Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Kontakta oss.

Rättsfall: PBR, Mål nr 13-131 
Källa: BlendowLexnova