måndag 7 april 2014

TRADEMARK CLEARINGHOUSE (TMCH) - något nytt för dig som är innehavare av varumärke

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) som är ytterst ansvarig för bland annat domännamnssystemet (DNS) har beslutat att utöka domännamnssystemet med nya toppdomäner (New gTLD).

För att hjälpa rättighetshavare att skydda sina varumärken på internet när nya toppdomäner lanseras, s.k. gTLD eller "generic Top-Level Domain" har ICANN instiftat det s.k. Trademark Clearinghouse (TMCH).

Trademark Clearinghouse (TMCH) är alltså en databas med uppgift om bland annat rättighetshavare och deras varumärken och underlättar registrering av nya toppdomäner för dessa.

Är du innehavare av ett varumärke kan du anmäla ditt varumärke till Trademark Clearinghouse (TMCH) och då vara först med att registrera ditt varumärke under nya toppdomäner som skall lanseras.

Vill du har mer information kan du läsa vad ICANN skriver om Trademark Clearingshouse (TMCH) här.

Vill du ha hjälp med din ansökan om registrering av ditt varumärke till Trademark Clearinghouse (TMCH)? Kontakta hos här.