tisdag 25 augusti 2015

SKYPE fick inte registera varumärke i EU

Bolaget Skype Ultd. ansökte om varumärkesregistrering i EU för varumärket SKYPE. En invändning mot ansökan lämnades dock in där motparten hävdade att märket var för likt bland annat deras EU-varumärke SKY. Invändningsenheten vid EU-myndigheten för varumärkesregistreringar (OHIM) ansåg att märkena var förväxlingsbara och avslog ansökan. Efter överklagan anser nu även Tribunalen att det ansökta märket är för likt det tidigare registrerade varumärket.

Vill du ha hjälp med varumärken? Till exempel att registrera varumärke i EU? Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt varumärkesskydd.

RättfallsnummerT-423/12;  Skype Ultd. mot OHIM