torsdag 6 september 2012

Domännamnet wwwhemnet.se blev efter alternativt tvistlösningsförfarande överfört till Hemnet

Till Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) inkom en ansökan om att domännamnet wwwhemnet.se skulle överföras till företaget HemNet Sverige AB.

Sökanden, HemNet Sverige AB (nedan kallat Hemnet), framförde i sin ansökan att de är innehavare till den svenska varumärkesregistreringen nr. 0388655 HEMNET i klasserna 16, 35, 36 och 38.

Bolaget bedriver bland annat en databas för fastighetsmäkleri och hemsidor för bostadssök som har upp till 1,4 miljoner unika besökare per vecka.

I korthet ansåg sökanden att domännamnet wwwhemnet.se är förväxlingsbart med deras varumärkesregistrering  och vill ha det överfört. Bland annat har läkning till konkurrenters verksamheter gjorts och erbjudande om betalning som överstiger domännamnets anskaffningskostnader erbjudits.

Innehavaren till domännamnet framförde att domännamnet erhållits vid ett förvärv från ett konkursbo och att den läkning som skett till annan hemsida gjorts efter att erbjudande om försäljning till Hemnet gjorts men nekats.

Tvistlösaren inledde sitt skäl med att framföra att domännamnet wwwhemnet.se är förväxlingsbart med sökandens varumärkesskydd.

Vidare ansåg tvistlösaren att ond tro förelegat eftersom den konkurrerande verksamhet som har bedrivits under domännamnet inneburit att innehavaren utnyttjat sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecknet för att driva trafik till sin webbsida eller på annat sätt försökt öka sina intäkter. 

Eftersom tvistlösaren funnit att domännamnsinnehavaren använt domännamnet i ond tro saknade domännamnsinnehavaren rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Sökanden fick därmed  domännamnet wwwhemnet.se överfört till sig.

Vill du ha hjälp med domännamn? Har någon olovligen registrerat ditt varumärke som domännamn eller vill någon få ditt domännamn överfört till sig? Vi kan hjälpa till med s.k. alternativt tvistlösningsförfarande. Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig. 

Rättsfall nr. ATF nr. 604
Källa: ATF, Blendow Lexnova