tisdag 21 augusti 2012

Varumärket PENSIONÄRSJÄVLAR vägrades varumärkesregistrering

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för märket PENSIONÄRSJÄVLAR för klasserna 9 (mjukvara), 16 (pappersvaror), 35 (TV- och radioreklamverksamhet), 38 (sändning av TV- och radioprogram) och 41 (undervisning och utbildning).

PRV avslog ansökan eftersom myndigheten ansåg att märket PENSIONÄRSJÄVLAR är ett negativt värdeladdat uttalande som riktar sig mot en hel samhällsgrupp och därför strider mot allmän ordning och är ägnat att väcka förargelse.

Sökanden, Kanal 5, överklagade dock PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR avslog överklagandet och framförde följande;

"En användning av beteckningen PENSIONÄRSJÄVLAR i förehållande till en viss speciell vara eller tjänst eller i ett visst sammanhang kan mycket väl vara godtagbar. Det sökta varumärket ska emellertid bedömas mot bakgrund av att det avser ett flertal varor och tjänster vilka kan utformas på olika sätt och ha varierat innehåll.

Patentbesvärsrätten finner i likhet med PRV att det sökta märket PENSIONÄRSJÄVLAR utgör en nedlåtande beteckning i förhållande till en hel samhällsgrupp och att det därmed får betecknas som anstötligt. Varumärket står därför i strid med goda seder enligt nämnda bestämmelse för de varor och tjänster som omfattas av ansökan".  

PBR avslog därmed överklagandet.

Vill du ha hjälp med din varumärkesansökan? Vi hjälper dig med din ansökan och ser till att ditt varumärke registreras. Läs mer om att registrera varumärke eller kontakta oss.

Rättfallsnr. PBR 11-110
Källa: Blendow Lexnova