tisdag 7 augusti 2012

Varumärket NORMAL ansågs inte likt varumärket NORMA

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en invändning mot det registrerade svenska varumärket NORMAL i figur. Varumärket var registrerat för bland annat bokklubbsverksamhet i klass 35.

Invändaren ansåg att varumärket var förväxlingsbart med deras gemenskapsvarumärke NORMA som var registrerat för bland annat böcker, kontorsmaterial och pappersvaror i klass 35.

PRV avslog invändningen och varumärkesinnehavaren till NORMA överklagade till Patentbesvärsrätten(PBR).

PBR ansåg att det visserligen förelåg vissa visuella likheter men att den fonetiska och begreppsmässiga skillnaden mellan NORMAL och NORMA gjorde att risk för förväxling inte kunde anses föreligga. Bland annat framförde PBR följande;

"Ordet NORMAL har ett betydelseinnehåll som t.ex. regelrätt, vanlig. Ordet NORMA har ingen särskild innebörd eller för tanken till namnet Norma. De båda märkena skiljer sig således även bergeppsmässigt åt". 

Överklagandet avslogs därför.

Rättfallsnummer: PBR 10-008
Källa: Blendow Lexnova