onsdag 15 augusti 2012

Sloganen I’M HATIN’ IT var för likt varumärket I’M LOVIN’ IT

Till OHIM (den europeiska varumärkesmyndigheten) inkom en ansökan om europeiskt varumärkesskydd för sloganen I’M HATIN’ IT för varor i klass 16 (pappersvaror), 25 (kläder och skor) och 35 (återförsäljartjänster).

Innehavaren till det europeiska varumärket I’M LOVIN’ IT, McDonald's International Property Company, Ltd., invände mot ansökan och hävdade att märkena var förväxlingsbara. OHIM ansåg att så var fallet och avslog gemenskapsansökan för vissa varor i klass 16, samtliga varor i klass 25 och för vissa tjänster i klass 35.

McDonald's var inte nöjd med beslutet och överklagade till överklagandenämnden som dock bekräftade att förväxling förelåg för de nämnda varorna och tjänsterna.

Överklagandenämnden ansåg nämligen att det förelåg både visuell och fonetiskt likhet. Däremot förelåg det för den engelska målgruppen en diametral skillnad i konceptuellt hänseende eftersom det registrerade gemenskapsvarumärket antyder att en hypotetisk konsument njuter av något medan det ansökta märket antyder motsatsen. För konsumenter som inte förstår engelska kunde dock ingen konceptuell jämförelse göras.

.....................................................................................

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke i EU?

Vi hjälper dig med din ansökan och ser till att ditt varumärke registreras. Läs mer om att registrera varumärke eller kontakta oss.

Rättfallsnr. R 1674/2011-2 - I’M HATIN’ IT’/ I’M LOVIN’ IT
Källa: Alicante News, juli 2012