måndag 14 juni 2010

Förslag på ny varumärkeslag överlämnad till riksdagen

Förslaget till en ny varumärkeslag har nu överlämnats av regeringen till riksdagen.

Regeringen föreslår bland annat att officialprövningen av tidigare rättigheter behålls. Det innebär att Patent- och registreringsverket (PRV) på eget initiativ skall fortsätta att granska varumärkesansökningar genemot redan befintliga rättigheter.

Vidare föreslår regeringen att det ska införas en möjlighet till administrativ hävning. Enligt förslaget ska PRV, efter ansökan, kunna häva en registrering om innehavaren av rättigheten inte bestrider ansökan. Förslaget innebär att varumärken som inte någon längre är intresserad av kan avföras ur varumärkesregistret på ett enklare sätt.

Ytterligare förslag är att det ska införas en möjlighet till överföring av en varumärkesansökan om någon visar att han eller hon har bättre rätt till varumärket än sökanden, samt en möjlighet att återuppta en avskriven ansökan.

Regeringen förslår också att Sverige ska ansluta sig till Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Det övergripande syftet med konventionen är att harmonisera formaliabestämmelser och att främja förenklade handläggningsrutiner.

Invändningsfristen förlängs från två till tre månader.

Den nya varumärkeslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Källa: prv.se

http://www.varumarkesombudet.se/