lördag 24 juli 2010

Statistik för EG varumärken - juni 2010

Erhållna gemenskapsvarumärkesansökningar: 8 008

Publicerade gemenskapsvarumärkesansökningar: 8 795

Registrerade gemenskapsvarumärken: 11 535

Erhållna förnyelseansökningar för varumärken: 1 952

Källa: OHIM

http://varumarkesombudet.se/