söndag 4 juli 2010

Testa ditt företags avkastning på kunskapstillgångar!

På Danska patentverkets webbsida kan man nu testa ditt företags avkastning på kunskapstillgångar.

Syftet med testet är att ge insikt i ditt företags sätt att hantera kunskap och de tillgångar kunskap skapar.
Testet undersöker om ditt företag arbetar med strategier, metoder och ansvarsfördelning i förhållande till kunskapstillgångarna.

Testet tar ca 10-12 minuter att genomföra och består av fyra teman med fem frågor vardera.

Resultatet är en rapport som kan användas som inspiration för framtida arbete inom IP (Intellectual Property). Data från testet kommer att avidentifieras och lagras i en databas som kan användas för statistiska ändamål.

Testet hittar du genom att kopiera följande länk: http://ipresponse.dkpto.dk/?lang=en

http://www.varumarkesombudet.se/