tisdag 21 oktober 2014

Domännamnet gudrunschyman.se överförs efter ATF- och tingsrättsbeslut


I september 2013 registrerade en man domännamnet gudrunschyman.se och länkade domänen till hemsidan avpixlat.info så att besökare på gudrunschyman.se kom att skickas dit.

Gudrun Schyman inledda då ett s.k. administrativt tvistlösningsförande (ATF) och fick domännamnet gudrunschyman.se överför till sig. 

Mannen var dock inte nöjd med ATF-beslutet och väckte talan vid tingsrätt och yrkade att det skulle fastställas att han hade bättre rätt till domännamnet gudrunschyman.se. Gudrun Schyman bestred naturligtvis yrkandet. 

Tingsrätten anförde att de tre krav som krävs för att domännamnet skall överföras till henne var uppfyllda. För det första var domännamnet identiskt med ett släktnamn. För det andra hade domännamnet registrerats eller använts i ond tro eftersom tingsrätten ansåg att det var allmänt känt att information som visats på avpixlat.info varit kritisk till politiker som representerat en positiv syn på invandring. Mannen hade vidare enligt tingsrätten inte presenterat någon omständighet som kunde medföra att han hade ett berättigat intresse till gudrunschyman.se, i enlighet med vad som krävs enligt det tredje rekvisitet. Mannens talan ogillades därför.

Vill du ha hjälp med ditt domännamn? Vi hjälper dig vid domännamnstvist. Kontakta oss här.

Rättsfallnr: Ystads tingsrätt T 11131-14 Fastställelsetalan

Källa: Blendow Lexnova