torsdag 2 oktober 2014

Att sprida 44 stycken låtar via fildelningsprogrammet DC++ var av bagatellartad karaktär ansåg Tingsrätten

En 26-årig man dömdes av tingsrätten till 2 000 kronor i böter för att olovligen tillgängliggjort 44 stycken låtar i mp3-format för allmänheten då domstolen ansett brottet vara av bagatellartad karaktär.

Åklagaren överklagade till hovrätten och yrkade att mannen skulle dömas till fängelse enligt den så kallade Pirate Bay-domen.

Hovrätten ansåg dock inte att brottet var av bagatellartad karaktär men ansåg heller inte att brottet var sådant att 26-åringen skulle dömas till fängelse. Detta eftersom fildelningen fick anses ha varit av begränsad omfattning. Då vinstmotiv saknats och då gärningen heller inte utgjort något led i en organiserad verksamhet ansåg hovrätten att påföljden bör bestämmas till ett förhållandevis högt bötesstraff. Mannen dömdes till 80 dagsböter om 160 kronor.

Mannen överklagade Hovrättens beslut med eftersom Högsta domstolen inte meddelande prövningstillstånd står Hovrättens dom fast.

Rättfallsnr: Högsta Domstolen B 3876-11
Blendow Lexnova