måndag 6 oktober 2014

Liseberg vill skydda varumärket RONDO


Efter att Liseberg AB ansökte om registrering av varumärket RONDO för bland annat tillhandahållande av konserter i klass 41 och restaurangverksamhet i klass 43, ansåg Patent- och registreringsverket (PRV) att varumärket saknade särskiljningsförmåga för tjänsterna i  klass 41 och att det var förväxlingsbart med tidigare registreringar, bland annat firmaregistreringen RON DO 3 AKTIEBOLAG och EU-varumärket RONDO, varför ansökan avslogs.

Liseberg AB överklagade dock PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR) som konstaterar att märket inte var beskrivande utan suggestivt eftersom ordet ”rondo” är en musikalisk form där ett återkommande huvudtema varvas med livliga mellanpartier. Märket ansågs därför inte ange de sökta tjänsterna utan endast "antyda" dem.

Eftersom Liseberg AB även erhållit medgivande till registreringen av RONDO från innehavarna till de motanförda märkena ansåg PBR att märket kunde registreras och återförvisade varumärkesansökan till PRV för handläggning.

Vill du ha hjälp med ditt varumärke? Vi hjälper dig att registrera varumärke. Kontakta oss här

Rättsfallnr: Patentbesvärsrätten 14-033 
Källa: Blendow Lexnova