tisdag 16 september 2014

PRV inte skyldig att lämna ut information elektroniskt

I en avkunnad dom från Kammarrätten ansågs Patent- och registreringsverket (PRV) inte skyldig att leverera allmänna handlingar elektroniskt.

En man begärda nämligen att få ut allmänna handlingar från Svensk Patentdatabas på PRV:s hemsida elektroniskt.

Kammarrätten ansåg att det saknas skyldighet i lag för PRV att lämna ut de begärda handlingarna i annan form än utskrift. Mannen hade därför inte fråntagits sin rätt att ta del av de allmänna handlingarna.

Vill du ha hjälp med varumärkesskydd? Vi hjälper dig med att registrera varumärke. Kontakta oss.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: Kammarrätten i Stockholm 1755-11