måndag 1 september 2014

Inte intrång att länka till upphovsrättsligt skyddat material som hålls fritt tillgängligt.

I mars i år kom EU-domstolen med ett efterlängtat avgörande om läkning till upphovsrättsskyddat material kan utgöra intrång.

Av domen i mål C-466/12 mellan Svensson m. fl. ./. Retriever Sverige AB (Svensson-målet) följer att länkning till material som hålls fritt tillgängligt för alla på en annan webbplats och som laddats upp där med upphovsmannens samtycke inte utgör intrång.

EU-domstolen verkar i det här avseendet inte göra någon skillnad på om verket visas på ett sådant sätt att internetanvändaren får intrycket av att verket visas på den webbplats där länken finns eller på en annan sida (Svensson-målet, p. 29). 

Vill du ha hjälp med ditt varumärkesskydd? Vi hjälper till att registrera varumärke. Kontakta oss här.

Källa: JP Infonet