torsdag 20 november 2014

Förlikning mellan Rolex SA och Extracto AB

Rolex S.A. väckte talan vid tingsrätten mot Extractor AB och yrkade bl.a. att tingsrätten vid vite om 250 000 kr eller annat verkningsfullt belopp skulle förbjuda Extractor att använda ordet "ROLLEX", inklusive samtliga andra varianter av ordet med avseende på kombinationen av gemener och versaler som varumärke, firma, domännamn och andra kännetecken och som dominant i kännetecken i näringsverksamhet.

Parterna har under handläggningen vid tingsrätten träffat förlikning och är du intresserad av att läsa förlikningsavtalet kan du bland annat göra det på jpinfonet.se.

Vill du ha hjälp med ditt varumärke? Vi hjälper dig med ditt varumärkesskydd. Kontakta oss här.

Rättsfallsnr: Mål nr T 2016-13
Källa: JP Infonet