torsdag 13 november 2014

Nya handläggningsrutiner för EU-varumärken från och med den 24 november

Från och med den 24 november kommer OHIM påbörja granskningen av gemenskapsvarumärken efter att myndighetsavgiften har betalats.

Det innebär att man nu bör betala myndighetsavgiften så fort som möjligt och inte vänta med betalningen som man har kunnat göra tidigare.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke, exempelvis med att registrera varumärke i EU? Kontakta oss. Vi hjälper dig med ditt varumärkesskydd.

Källa: Alicante News, September 2014