onsdag 20 januari 2010

Något fler gemenskapsansökningar 2009 trots lågkonjunktur

Intresset för gemenskapsvarumärken under det sista kvartalet innebar, trots lågkonjunkturen, att harmoniseringsbyrån erhöll något fler ansökningar under 2009 jämfört med föregående år.

Preliminära uppgifter visar att det totala antalet gemenskapsansökningar år 2009 låg på 88 200, jämfört med 88 000 under 2008.


Källa: OHIM

http://www.varumarkesombudet.se/